AETI -- Associació d'Empreses de tecnologies i serveis de la informacióAETI -- Associació d'Empreses de tecnologies i serveis de la informació

Associació d'Empreses de
Tecnologies i Serveis de
la Informació

Contact and location

Contact and location


COELL


Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida
Rambla de Ferran, 32
Lleida. 25007

Phone. 973 23 21 66
Fax 973 22 41 62
www.coell.org
coell@coell.org