AETI -- Associació d'Empreses de tecnologies i serveis de la informacióAETI -- Associació d'Empreses de tecnologies i serveis de la informació

Associació d'Empreses de
Tecnologies i Serveis de
la Informació

Services

Fiscal

Actualment, el món empresarial està sotmès a constants canvis de legislació en matèria tributària. Fruit de la nova conjuntura política europea, es produeix una tendència a l'harmonització de les diferentes legislacions dels estats membres. Davant d'aquesta realitat, cal disposar d'informació clara, fluïda i actualitzada. La tasca del Departament Fiscal es pot resumir en:

  • Gestió i càlcul d'autoliquidacions, declaracions-liquidacions, declaracions informatives, tant d'imposició directa com d'indirecta, que estan obligades a presentar i liquidar les empreses a l'Administració local, autonòmica i estatal.
  • Tràmits davant els òrgans de gestió, recaptació i inspecció de l'Agència Tributària de la Delegació de Lleida.
  • Informació de les principals novetats en tributació de la normativa vigent.
  • Atenció de consultes de tipus tributari de les empreses associades.
  • Adaptació a les noves tecnologies, oferir la possibilitat a l'empresa associada de presentar les seves declaracions via telemàtica.